வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நீங்க.
சிறிதளவு கருவேப்பிலையும்,கீழாநெல்லியும் எடுத்து நன்றாக கழுவி காலையில் வெறும் வயிற்றில் நன்றாக மென்று சாப்பிட்டு வந்தால் வயிறு
சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களும் நீங்கும்.
REVATHI PERUMALSAMY.

Popular posts from this blog

HEALTH BENEFITS OF PAVALAMALLI (NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS )

HOMEOPATHIC REMEDY FOR MENSTRUAL PROBLEMS

SYZYGUIM JAMBOLANUM ( HOMEOPATHIC MEDICINE )