இது மாம்பழ சீசன்...


இது மாம்பழ சீசன் .மாங்காயில் ட்ரைவேலண்ட் குரோமியம் அதிகமாக உள்ளதால் இது டைப் 2 டயாபெடிஸ்  வருவதைத்தடுக்கும்.எனவே மாங்காயை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது . 
REVATHI PERUMALSAMY.

Popular posts from this blog

HEALTH BENEFITS OF PAVALAMALLI (NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS )

HOMEOPATHIC REMEDY FOR MENSTRUAL PROBLEMS

SYZYGUIM JAMBOLANUM ( HOMEOPATHIC MEDICINE )